ADR

Sobre l’AdR

Els Estatuts de la Universitat de València estableixen el dret de l’estudiantat a participar i coresponsabilitzar-­se en la presa de decisions en els òrgans de govern de la Universitat.  

 

Qui som?

L’Assemblea de Representants d’Estudiants (AdR) és el màxim òrgan col·legiat i estatutari de representació, deliberació i consulta de l’estament estudiantil en una Facultat.

Aquest és el blog oficial de l’AdR de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Els seu objectiu  és generar un espai de comunicació i informació actualitzada sobre les i els estudiants del nostre centre, les i els representants en els diferents òrgans de participació i els col·lectius i associacions d’estudiants.

L’objectiu del AdR és ser una assemblea el més oberta i plural possible, en la qual tinguen cabuda les opinions i les experiències de tots els i les estudiants, sense discriminar per raó de sexe, religió o color polític.  

 

Què fem?

Des de l’AdR poden elevar-se les peticions i les queixes dels estudiants als òrgans superiors de representació de la Universitat de València i a les comissions que regulen la tasca acadèmica de la Universitat, vetllant pel correcte compliment dels drets de la comunitat estudiantil. 

També tenim un vessant més cultural i participativa: organització de conferències, taules rodones, exposicions, cinefòrums, activitats esportives, etc.   

 

Volem animar-vos  a que expresseu les vostres opinions o suggeriments sempre que ho cregueu oportú, i a que feu un pas més i vos involucreu en la representació estudiantil com a delegats i representants de títol, treballant i lluitant al costat de nosaltres en l’AdR de Geografia i Història.