ADR

Documents d’interés

  • Reglament de referència de règim intern de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del Centre. (Acord del Consell de Govern 26-VI-2012). [Accedir PDF]
  • Assemblea General d’Estudiants [Accedir web]
  • Reglament Provisional sobre procediment d’elecció i funcionament de l’Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València
[Accedir PDF]
  • Carta de Drets i Deures de les i els Estudiants de la Universitat de València [Accedir PDF]
  • Estatuts de la Universitat de València [Accedir en PDF]