ADR

Mesa de Coordinació

La Mesa de Coordinació és l’òrgan executiu de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre.
 

Les seves funcions són: 

  • Convocar i moderar el Ple de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre.
  •  Executar  els  acords  presos  per  Plé  de  l’Assemblea  de  Representants d’Estudiants del centre i totes aquelles tasques que li encomane.
  • Vetlar pel compliment del reglament.
  • Tramitar les propostes que emanen de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre a la junta de centre i a l’Assemblea General d’Estudiants.
  • Verificar les acreditacions i l’assistència dels membres del Ple i de les comissions de treballs en les seues respectives sessions.
  • Presentar  una  proposta  de  pressupost  al  Ple,  així  com  l’execució  de despeses de cada exercici econòmic.
  • Resoldre sobre la pèrdua del dret a vot prevista a l’article 6.
  • Ser escoltada en els expedients disciplinaris oberts a estudiants del centre

 

La Mesa de Coordinació del curs 2014/2015 està formada per:

• Coordinador: Héctor Cuenca Martínez (hecuen2@alumni.uv.es)
• Vicecoordinadora: Elena Navarro Olmos (enaol@alumni.uv.es)
• Secretari: Manel Ballester López (mabalo2@alumni.uv.es)
• Tresorer:  Sergi Sempere Rodriguez (sersemro@alumni.uv.es)