ADR

Ple de l’Assemblea

El Ple és la màxima instància decisòria de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre, a través del qual es manifesta la voluntat dels estudiants del centre.
 

Són funcions de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre:

  • Acordar i proposar les mesures que es consideren oportunes per a la millor defensa dels drets i interessos dels estudiants.
  • Col·laborar  en  la  millora  de  la  situació  acadèmica  dels  estudiants matriculats a la Universitat de València.
  • Elevar les inqietuts dels estudiants de la Facultat al òrgans superiors de la Universitat de València. 
  • Fomentar  la  participació  estudiantil  en  tots  els  òrgans  de  govern  i comissions de la Universitat de València.
  • Coordinar les iniciatives que sorgeixin dels estudiants. 
  • Elegir i, si escau, revocar els representants en les comissions de centre i en aquelles d’universitat en què hi haja establert un sistema de representació per centre.

 

En aquest curs (2014/2015)  l’Assemblea de Representants d’Estudiants d’aquest centre està formada per:

 

NOM TITULACIÓ VINCULACIÓ AMB L’ADR CONTACTE
Adrià Girbes Ferrer Informació i Documentació Representant de títol agirfe@alumni.uv.es
Agustí Saúco Postgrau Junta de Centre asauro@alumni.uv.es
Alejandro Llinares Planells Història Junta de Centre allipla@alumni.uv.es
Alexandre Mateu Picó Història Junta de Centre amapi2@alumni.uv.es
Andrés Carrión Geografia i Medi Ambient Representant de títol ancabaz@alumni.uv.es
Carla Amat Història de l’Art Representant de títol cara9@alumni.uv.es
Carlos Bañuls Peiró Històra Junta de Centre carbapei@alumni.uv.es
Carme Bernat Mateu Història Junta de Centre carberm@alumni.uv.es
Elena Navarro Olmos Postgrau Representant de títol enaol@alumni.uv.es
Ferran Rausell Història de l’Art Junta de Centre ferausan@alumni.uv.es
Francisco José Marín Grande Geografia i Medi Ambient Representant de títol franjom5@alumni.uv.es
Guillermo Chismol Postgrau Junta de Centre guichis@alumni.uv.es
Hèctor Cuenca Història Claustral / Junta de Centre hecuen2@alumni.uv.es
Iñaki Ariste Aznar Història Junta de Centre iaz@alumni.uv.es
Ismael Cazorla Campos Història de l’Art Representant de títol iscacam@alumni.uv.es
Javier Argento Vidal Informació i Documentació Representant de títol arvija@alumni.uv.es
Javier Catalá Sánchez Història Representant de títol jacasan4@alumni.uv.es
Jorge Izquierdo Comes Història Junta de Centre jorizco@alumni.uv.es
José Moneva Roca Geografia i Medi Ambient Representant de títol moneva@alumni.uv.es
Josep Manel Vila Geografia i Medi Ambient Junta de Centre jovisan4@alumni.uv.es
Juan José Morcillo Castaño Història de l’Art Representant de títol morcas@alumni.uv.es
Laura Peris Bolta Història Claustral laupebol@alumni.uv.es
Leandro Filetti Pintos Història Representant de títol lefipin@alumni.uv.es
Leonor Romacho Cazorla Geografia i Medi Ambient Representant de títol leroca@alumni.uv.es
Manel Ballester López Història Representant de títol mabalo2@alumni.uv.es
Maria Cases Ferrer Història Representant de títol macafe3@alumni.uv.es
María Isabel Valero Sesto Geografia i Medi Ambient Representant de títol mavases@alumni.uv.es
María José Clemente Sáez Informació i Documentació Representant de títol mclesa@alumni.uv.es
Miguel Domingo Añó Història Representant de l’alumnat al Departament de Medieval midoa2@alumni.uv.es
Miguel Tabuenca Història Claustral / Junta de Centre mitasan@alumni.uv.es
Mònica Garcia Boscà Història Representant de títol mogarbos@alumni.uv.es
Rubén Donet Donet Història Junta de Centre rudodo@alumni.uv.es
Sergi Sempere Geografia i Medi Ambient Junta de Centre sersemro@alumni.uv.es
Sergio Clemente Història Claustral serclero@alumni.uv.es
Sergio Ortolá López Història Representant de l’alumnat al Departament d’Antiga serorlo@alumni.uv.es
Vicent Galiana Cano Postgrau Representant de títol gacavi@alumni.uv.es
Vicent Morella Història Representant de títol vimo@alumni.uv.es