ADR

Coordinadora o el Coordinador

La Coordinadora o el Coordinador és el màxim responsable de la direcció i la gestió de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre i les seues funcions:

El Coordinador de l’ADR del curs 2014/2015 és Héctor Cuenca Martínez (hecuen2@alumni.uv.es)