ADR

Comissions de treball

Comissió d’Igualtat

Miguel Tabuenca

Elena Navarro

Manel Ballester

Rubén Donet

Carla Amat

Mónica Garcia

 

Comissió de Difusió 

Manel Ballester

Francisco Marín

Adrià Girbes

Elena Navarro

 

Comissió d’Economia

Alejandro Llinares

Iñaki Ariste

Sergio Clemente

 

Comissions de Grau 

D’aquesta comissió formen part tots els membres de l’AdR de dit grau, triant-se un coordinador per a cadascun d’ells:

Grau d’Història: Miguel Tabuenca.

Grau d’Història de l’Art: Juan José Morcillo.

Grau de Geografia: Francisco Marín.

Grau d’Informació i Documentació: Javier Argento.

Postgrau: Agustí Sauco.

 

Comissions Acadèmiques de Títol (CAT)

Història: Alejandro Llinares, Maria Cases, Carme Bernat.

Història de l’Art: Ferran Rausell, Carla Amat.

GeografiaFrancisco Marín, Josep Manel Vila.

Informació i Documentació: Adrià Girbes, María José Clemente.

 

Comissions deTFG

Grau d’Història: Sergio Ortolá, Miguel Tabuenca.

Grau d’Història de l’art: Juan José Morcillo, Ferran Rausell.

Grau de Geografia: Sergi Sempere.

Grau d’Informació i Documentació: Adrià Girbes.

 

Assemblea General d’Estudiants (AGE)

Laura Peris

Héctor Cuenca

Sergio Clemente

Miguel Tabuenca

Agustí Sauco

Sergi Sempere

Aljeandro Llinares

Carme Bernat