ADR

Composició

La composició de l’AdR es fa d’acord amb el que disposa l’art. 174 dels Estatuts de la Universitat de València. 

Formen part de l’AdR:

  • Representants de Titulació 
  • Membres de la Junta del Centre
  • Membres del Claustre Universitari
  • Membres dels Consells de Departament

 

Així mateix, l’alumnat en el seu conjunt té dret a exercir la seva veu en les assemblees i expressar els seus dubtes i inquietuds.