ADR

Resum de la Junta de Facultat del 2 de febrer de 2015

Us deixem un breu resum de la passada Junta de Facultat amb les intervencions dels representants d’estudiants i amb els assumptes tractats que són de interés per als i les estudiants.

 

1-      Informe de la degana

La degana explica que s’ha aprovat el decret del 3+2. Aquest dona llibertat a les universitats per a començar a aplicar aquest sistema per al curs 2015-16. La decisió de l’adaptació en la universitat de València ha de ser presa per el claustre. A pesar d’açò hi ha un acord entre les universitats del País Valencià de que s’haurà de produir un consens entre elles. Actualment el consell de les universitats del País Valencià està format per sis universitats privades front a cinc públiques i les privades són favorables al 3+2.

Encara no es sap molt dels processos d’adaptació a aquestes titulacions.

La degana informa de que s’han acreditat els màsters en Història de la formació del Món occidental i Patrimoni Cultural: Identificació, anàlisi i gestió i explica les dificultats que s’han tingut per a aconseguir-ho.

El vicedegà Javier Navarro explica quines activitats complementàries han sigut subvencionades per la facultat durant el primer quadrimestre. L’import total de les subvencions està al voltant dels 10.000€.

 

L’Administrador Joaquin Lacasta explica l’estat de les obres d’aclimatació de la facultat i els terminis previstos per a les obres.

Del 2 de Febrer al 6 de Març es realitzaran les obres en la primera planta de la facultat.

Del 9 de Març al 27 de Març es realitzaran les obres en la tercera planta de la facultat.

 

La degana informa de que la pròxima setmana es convocaran les eleccions al deganat de la facultat i explica els terminis.

9 de Febrer: Convocatòria de les eleccions.

12-18 de Febrer: Termini de presentació de candidatures.

19 de Febrer: Proclamació provisional de candidatures.

23 de febrer: Proclamació definitiva de candidatures.

3 de Març fins les 14:00: emissió del vot anticipat.

4 de Març: Eleccions.

 

2-      Proposta i aprovació, si escau, de l’OCA del Màster Universitari en Història de la formació del Món occidental per al curs 2015-16.

S’aprova per unanimitat

 

3-      Proposta i aprovació, si escau, de l’OCA del Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Identificació, anàlisi i gestió per al curs 2015-16.

S’aprova per unanimitat

 

4-      Proposta i aprovació, de modificació de l’OCA del grau en Informació i documentació per al curs 2015-16(Pràctiques externes)

S’aprova per unanimitat

 

5-      Proposta i aprovació, si escau, de nomenament d’integrants de la junta electoral de centre.

Els membres de la junta electoral seran:

Marc Baldó

Teresa Orozco

Joaquin Lacasta

Ines Ortí

Alfredo Garcia

 

S’aprova per unanimitat

6-   Torn obert de paraula

 

Alejandro Llinares, del SEPC(Sindicat d’estudiants dels Països Catalans), informa de que els dies 18, 19 i 20 de Febrer es realitzarà a la facultat el Ier Congrés Nacional d’Història “La transició a debat” que organitza el SEPC. Agraeix a la degana l’ajuda que han rebut per a la realització del congrés i demana al professorat que tinguen en compte que alguns alumnes faltaran a classe per assistir al congrés.

Hèctor Cuenca, del SEPC(Sindicat d’estudiants dels Països Catalans), pregunta si el departament de Geografia ha treballat al voltant del nou PGOU de la ciutat de València i si té un posicionament. La degana contesta que no, però que la facultat te la possibilitat d’emetre un posicionament en contra d’aquest, ja que suposa una greu destrucció per a l’horta de la ciutat que és patrimoni natural i històric. Un professor puntualitza que la UV també ha tingut part de la culpa en la destrucció de l’horta, ja que el campus dels tarongers es va construir sobre l’horta.

Josep, coordinador de la consergeria, informa de que s’ha amortitzat una plaça en la consergeria i que per tant estaran mes carregats de feina. Explica que el servei no es ressentirà per l’esforç de les treballadores però demana que es facen els tràmits per a demanar una nova plaça al rectorat.

 Jorge Izquierdo, del FEU(Front Estudiantil Unificat) llança una reflexió al voltant dels temes que es parlen a la junta, ja que creu que s’hauria d’informar millor a tota la comunitat universitària.

Dejar una respuesta


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 7 ?