ADR

Renovació dels representants d’estudiants al Claustre – Resultats

Resultats de les eleccions de representants d’estudiants al Claustre, celebrades el passat 20 de novembre, fets públics per la Junta Electoral: 

Facultat Geografia i Història
Facultat Geografia i Història

Resultats generals: http://www.uv.es/jelectoral/claustre/estudiants/2014/Escrutini_2014.pdf 

Fent breu anàlisi dels resultats, observem que BEA i ACC mantenen el seu claustral, tot i que el representant d’ACC hi hagué de concórrer a un desempat amb el representant de la candidatura de FEU, que perd, per tant, la seva representació. El SEPC torna a tenir un claustral per la facultat de Geografia i Història. Finalment, crida l’atenció la pujada d’Unió d’estudiants valencians, que per primera vegada aconsegueix tenir representació per la nostra facultat.

Participación

Pel que respecta a les dades de participació, cal ressaltar que puja unes dècimes respecte a les eleccions anteriors (13,32 %). No obstant això, segueix sent una xifra excessivament baixa, pel que cal fer autocrítica i treballar per a què l’alumnat de la nostra facultat conegui millor les seves institucions, es senta partícip i s’implique en l’elecció dels seus representants.

Dejar una respuesta


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 9 ?