ADR

Eleccions a Representants d’Estudiants

El dijous 20 de novembre tindran lloc a la Universitat de València les eleccions a representants d’estudiants en Junta de Centre i en Claustre.

En el cas de la nostra facultat, les urnes les podreu trobar al hall durant tota la jornada. Per a votar heu de portar un document identificatiu i dirigir-vos a la mesa electoral del vostre col·legi: HistòriaHistòria de l’ArtGeografia i Medi Ambient Llicenciatures i Qualificació EspecíficaPostgrau.

Al mateix hall trobareu la tauleta amb les llistes de les associacions que aquest any han presentat candidatura a la facultat i l’espai per a seleccionar el vostre vot de forma reservada. Recordeu que només es pot ficar una papereta per sobre i que aquest ha de ser del mateix color.

 

Blanc per a Clastre

Blanc per al Claustre

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, amb competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les lleis i l’Estatut de la Universitat. Està format per 300 membres, dels quals 75 són estudiants. A la nostra facultat li corresponen un total de 4 claustrals.

 

Salmò per a Junta

Salmò per a la Junta

La Junta és el màxim òrgan de govern del centre. Els representants dels estudiants formen el 27% del total dels membres (13 al cas de la nostra facultat). Compleix les funcions d’elegir i revocar al degà/degana, proposar la implantació de noves titulacions, proposar la creació de títols i diplomes propis de la universitat, aprovar el reglament de règim intern i resoldre els problemes que hi puguen haver.

 

Com a qualsevol eleccio podeu emetre tres tipus de vot: vàlid, en blanc i nul. 

 

Des de l’AdR de la Facultat de Geografia i Història animem a tot l’estudiantat a participar en l’elecció dels seus representants i a interessar-se per la tasca que aquests fan al llarg de tot el curs.

Dejar una respuesta


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 12 ?