ADR

ELECCIONS CONSELLS DE DEPARTAMENTS

Els Consells de Departament són els principals òrgans de gestió i govern dels departaments de la facultat. S’encarreguen del règim intern d’aquests, així com de gestionar els plans d’estudis, la docència i les activitats acadèmiques i investigadores que li pertoquen.

Els Consells de Departaments estan composts pel professorat, el personal d’administració i serveis, representants dels becaris d’investigació adscrits i representants dels estudiants dels títols en els quals imparteixen classe.

Per a més informació sobre les seves funcions, les seves reunions o la seva composició podeu consultar la pàgina web dels diferents departaments de la nostra facultat. (enllaç

És important que els estudiants estiguem representats als consells de departament, doncs en ells es prenen decisions que afecten directament a la nostra formació i a la nostra vida dins de la facultat. 

Dejar una respuesta


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 11 ?