ADR

Com puc formar part de l’AdR?

L’Assemblea de Representants (AdR) és el màxim òrgan de representació dels estudiants en l’àmbit de la facultat. Funciona com una assemblea oberta i plural en el qual tot l’estudiantat té dret a exercir la seva veu i expressar les seves opinions, sense discriminació per raons de sexe, color, religió o opció política.

Composició de l’AdR:

  • Representants d’estudiants a la Junta de Facultat
  • Representants d’estudiants al Claustre
  • Representants d’estudiants als Consells de Departament
  • Representants de Títol

 

 

Per a ser Representat del meu grup i del meu títol…

És de gran importància que tots els grups compten amb un o una representant, ja que poden sorgir problemes específics o directament relacionats amb els estudiats d’un grup: problemes d’horaris, problemes de docència, problemes amb les activitats complementàries, problemes amb l’aula de classe, etc. En aquests casos un representat pot actuar més directament a l’hora de portar qualsevol problema a l’AdR o a les instàncies que pertoquin.

Per a presentar la teva candidatura a representant només t’has de personar al deganat (horari de secretaria) de la facultat i sol·licitar-ho. Hauràs de portar un document identificatiu (carnet d’estudiant) i omplir un formulari amb les teves dades personals.

El termini per a presentar les candidatures romandrà obert fins al dijous 6 de novembre, a les 14 h. 

Proclamació dels candidats i candidates

En exhaurir el termini es farà pública la llista de les candidatures presentades per cada titulació. En el cas que no es superi el nombre de presentats respecte al nombre de places a cobrir dins l’AdR, els candidats i candidates seran automàticament proclamats com a representants de títol.

D’acord al cens d’estudiants i de grups de la nostra facultat, el nombre de representants de cada titulació queda de la següent manera: 

Titulació Alumnes Representants

 

HISTÒRIA 1022 18
HISTÒRIA DE L’ART 733 13
GEOGRAFIA 298 6
INFORMACIÓI DOCUMENTACIÓ 179 4
LLICENCIATURES, DIPLOMATURES+ FORMACIÓ PER A LA QUALIFICACIÓ ESPECIFICA 66 1
POSTGRAU 370 7

 

Eleccions

En el cas que es superin el nombre de candidats respecte al nombre de places a cobrir es durà a terme una votació. Aquesta tindrà lloc el dia 20 de novembre, juntament amb l’elecció dels membres de la Junta i del Claustre.

Les votacions es fan mitjançant una llista oberta, en la qual tots els i les estudiants d’un grau podran votar a tants representants com pertoquin a la seva titulació.

Exemple:

Dejar una respuesta


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 4 ?